Информационна система за попълване на
отчетните доклади за състоянието на администрацията
 
 Вход в системата  Заявка за регистриране на потребители 
Уважаеми колеги,
Тази информационна система е разработена на основание чл. 62 от Закона за администрацията. Ръководителите на административни структури в системата на изпълнителната власт представят ежегодно доклад за състоянието на съответната администрация. До 30 април всяка година се изготвя обобщен доклад за състоянието на администрацията, който се внася за приемане от Министерския съвет. Докладът се предоставя за сведение на Народното събрание и се публикува в електронната страница на Министерския съвет – http://www.government.bg.
Достъпът до системата е персонализиран. Всеки потребител вижда само информацията, до която има достъп и може да извършва действия в системата, за които има права.

Потребителите от всяка администрация имат следните роли в системата:

Утвърждаващ доклада – регистрира служителите, които ще попълват информацията в разделите; може да заявява промяна на достъп до системата; преглежда попълнената информация и утвърждава доклада.

Попълващи разделите – въвеждат информация в разделите, за които са им дадени права и могат да преглеждат информация в другите раздели. Един служител може да попълва повече от един раздел, но един раздел се попълва само от един служител.

С оглед гарантиране на достоверността на въведената информацията и това, че предоставените данни в системата са официални, е необходимо утвърждаващият доклада да бъде висш държавен служител. В съответствие със създадената практика, препоръчително е, това да е главният секретар. Следва да се има предвид, че утвърждаващият ползва една и съща парола и потребителско име (създадени от него) при регистрирането на потребителите в системата и при утвърждаването на доклада. За него системата не генерира нова парола.

След утвърждаване на заявката за регистрация, система автоматично генерира пароли на потребителите, които ще попълват разделите и ги изпраща на посочените от утвърждаващия e-mail адреси.

Информационната система за попълване на отчетните доклади ще бъде активирана за регистрация
от 15 декември 2014 г.

Регистрираните в системата потребители могат да започнат въвеждане на исканите данни
от 05 януари 2015 г.

Утвърждаването на достоверността на информацията трябва да приключи до 28 февруари 2015 г.

Обръщаме внимание, че електронните адреси с разширение @yahoo.com; @net; @infotel.bg; @mail.bg и др. могат да се възприемат от Вашите пощенски сървъри и/или e-mail клиенти като спам и да не достигнат до Вас.
За допълнителна информация:

Камен Ханджиев
Координатор на системата
Отдел „Административна и регионална координация”
Администрация на Министерския съвет
тел.: 02 940 29 14
e-mail: K.Handjiev@government.bg

Йорданка Иванова
Отдел „Административна и регионална координация”
Администрация на Министерския съвет
тел.: 02 940 21 85
e-mail: y.ivanova@government.bg
Указания за регистрация и промяна на достъп

Указания за попълване на разделите и приключването им

Указания за утвърждаване на доклада

Съдържание на разделите
За достъп до и работа в ИСПОДСА използвайте интернет браузъра Internet Explorer.
Не използвайте други интернет браузъри като Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и други.

Потребителско име:  
     
Парола:  
     
   
     
     
Ако сте забравили своята парола натиснете линка Забравена парола